Hvis du bor i et fredet eller bevaringsværdigt hus, er der specielle forhold du skal være opmærksom på.

ARKTO kan hjælpe dig med at få et overblik ved for eksempel:
– En grundlæggende gennemgang af dit hus, dets beliggenhed og særkende.
– Husets arkitektoniske stil, oprindelige brug og historiske sammenhæng.
– Hvilke til- og ombygninger har der været gennem tiden.
– Overblik over hvad der bør, kan og skal ske fremover.
– Hvilke materialer og farver skal og kan du bruge.
– Hvad kan, skal og må du ?

Du kan ikke bygge om og renovere uden at følge specielle regler.
Reglerne er til for, at vi kan bevare vor fælles arkitektoniske kulturarv.
Derfor vil du ofte være berretiget til støtte og tilskud, når bygningen skal restaureres.

Hvis du ved hvad du skal have lavet, kan ARKTO hjælpe med:
– Udarbejdelse af et skitseforslag.
– Hvilke myndigheder du skal søge tilladelser hos.
– Hvor og hvordan du kan søge om støtte og tilskud?
– Udarbejdelse af projektmateriale.
– Indhentning af priser fra restaureringskyndige håndværkere.
– Byggestyring med tidsplan, budget og tilsyn.
– Dialog med myndigheder og styrelser.

Restaureringsholdning:
Hver en bygning har sin egen karakteristika og plads i historien.
Grundlæggende er ARKTOs restaureringsholdning, at en historisk bygning skal leve videre, at være sin tid bevidst, så ændringer og tilføjelser indarbejdes i samklang med den oprindelige bygning, og placeringen i området.

Generelt ved fredede og bevaringsværdige bygninger:
– Opmåling og registrering.
– Fotoregistrering og dokumentation.
– Bygningsarkæologiske undersøgelser.
– Udarbejdelse af bygningsarkæologisk rapport.
– Klarlæggelse af restaureringsholdning.
– Udarbejdelse af projekt, inkl tidsplan og budget.
– Indhentning af priser fra kompetente håndværkere.
– Indhentning af tilladelser hos myndigheder.
– Ansøgning om støtte fra Kulturstyrelsen.
– Udførelse af byggefasen og fagtilsyn.


Kontakt ARKTO for mere info – eller et uforpligtende tilbud.